Taina Saarinen: Uskalsin olla enemmän

USKALSIN OLLA ENEMMÄN

Teksti: Taina Saarinen, rehtori

Olen kirjoittanut yli 10 vuotta Oppisviestiin rehtorin terveisiä. Palaan aina jotenkin samaan teemaan eli siihen, miten opimme aikuisina ja mitä elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittämisen halu merkitsevät. Näin nytkin. Toki joukossa on ollut Helsingin työväenopiston hallinnon ja toiminnan uudistamiseen liittyviä tekstejä myöskin. Mutta uskokaa tai älkää, näen nekin teemat oppimisen silmälasien kautta. Oppilaitoksen rakenteillakin on suuri merkitys perustoiminnalle – se joko tukee tai hankaloittaa sitä. Monimutkaiset ja epäselvät rakenteet ja vastuut voivat viedä sitä energiaa, jota tarvitaan aitoon asiakastyöhön.

Otsikko on lainattu musiikinopettaja Jutta Holmbergiltä. Hän kertoi oman laulajan otteensa syvenemisestä hyvän ohjaajan avulla. Tuo lause kolahti. Siinä kiteytyy se, kun oman osaamisen kehittymisen tarve sekä taitava

ja kuunteleva ohjaus ovat samassa hetkessä. Opisto opiskelijoiden silmissä

Vuoden 2017 asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan työväenopiston toimintaan ollaan edelleen erittäin tyytyväisiä, arvosana 4,16 (maksimi 5). Sekä opetus että asiakaspalvelu arvioitiin laadukkaaksi ja opetustarjonta asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Opetus- ja asiakaspalveluhenkilöstö koetaan ammattitaitoiseksi ja ystävälliseksi. Myös ilmoittautuminen ja kurssimaksun maksaminen on saatu kuntoon palautteen mukaan. Tosin maksaminen vaikeutui hetkeksi alkuvuonna 2018, kun maksamisen taustajärjestelmä muuttui. Opetustiloihin ja niiden soveltumisesta opetukseen ollaan pääosin tyytyväisiä. Kehitettävää löytyi kuitenkin esteettömyydessä ja opasteissa. Opiston omien toimipisteiden opasteet uusitaan vuonna 2018. Kuntalaiskyselyissä opisto

saa kiitosta muun muassa monipuolisesta tarjonnasta monenlaiseen tarpeeseen, asiantuntevista ja miellyttävistä opettajista, palvelujen hyvästä saavutettavuudesta sekä opiskelijoiden ja kuntalaisten mielipiteen kysymisestä sekä edullisista kurssihinnoista.

Uuden toimialan kanssa harjoitellaan monia asioita vielä. Työväenopisto entisenä itsenäisenä virastona oli kehittänyt omat matalan hallinnoinnin toimintatavat. Uusi iso toimiala tarjoaa mahdollisuuksia ja resursseja hallinto- ja tukipalvelujen kehittämiseen, mutta vie hetken aikaa, ennen kuin toimialan yhteiset prosessit on hiottu. Tämä sisäinen kehittämisen tarve näkyy eniten työntekijöille. Asiakkaat kokevat hankaluudet silloin, jos esimerkiksi koululla tapahtuvan iltaopetuksen tilaan ei päästä kiinni olevien ovien vuoksi.

… ja toiveissa

Poimin seuraavaan kuntalaiskyselyjen ideoita opistolle. Moni ehdotus on jo opiston toiminnoissa mukana ennestään, mutta uusia ajatuksia löytyy myös. Paljon on toivottu esimerkiksi lukukausien pidentämistä, joka on hankala toteuttaa sen vuoksi, että opiston tuntiopettajat ovat pääsääntöisesti käytettävissä vain nykyisinä työkausina. Tämä liittyy tuntiopettajien työsuhteen ehtoihin.

Tässä suoria lainauksia kuntalaiskyselyjen ehdotuksista tai opiston merkityksestä:

”Kun tietyt kurssit täyttyvät muutamassa minuutissa, tietyt tietotekniikkakurssit, digikamerakurssit jne., olisi toivottavaa, että sellaisia kursseja voitaisiin järjestää

heti lisää. Ilmoittautumisen yhteydessä olisi jo heti kehotus ilmoittautua varalle jonoon ja jos näitä on riittävästi, niin heti uusi kurssi toteutukseen.”

”Ihmisten välinen kanssakäyminen. Kun ihmisellä on aineellisesti kaikki hyvin, keskiöön tule se, kuinka pärjäämme toistemme kanssa. Tämän huomioiminen ja tutkiskelu arjessa päivittäin, niin henkilökohtaisessa kuin työelämässä, on elämän tärkeintä, kehittävintä ja myös palkitsevinta sisältöä.”

”Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja heidän ajatuksistaan uusien ideoiden saaminen.”

”Oman ihmisyyden rakentaminen. Itsensä löytäminen ei ole klisee, vaan edellytys toimimiseen yk

silönä yhteisössä, jossa verkostoitumisen ja monipuolisuuden vaatimukset kasvavat. On pidettävä huoli omista tarpeista; tunnistettava ja täytettävä ne, rehellisenä itselleen.”

”Mielenrauha. Pyrin löytämään paremman tasapainon hektisen arkielämän ja mielen hyvinvoinnin välillä. Tämä vaatii aktiivista työskentelyä, pohtimista ja uusien keinojen etsimistä.”

”Itseni kehittäminen ottamalla uusia taitoja haltuun. Nyt on aika ja aikaa kokeilla asioita, joita on joskus pitänyt ehkä kiinnostavina. Jotkut niistä voivat osoittautua kertakokeiluiksi, mutta joistakin tulee tärkeitä elämänsisältöjä ja jopa osa minuutta.”

”Kokeile uutta - ylitä mukavuusalueesi. Kokeile”Kokeile uutta - ylitä mukavuusalueesi. Kokeile