Pohjoinen toimintaryhmä

Oulunkylätalo ja Maunula-talo ovat alueen luonnolliset kiintopisteet.
Pohjoiseen opetusalueeseen kuuluvat Oulunkylä (Patola, Veräjämäki ja –laakso), Käpylä, Koskela, Maunula, Metsälä, Pirkkola, Pakila ja Paloheinä.

Toimikunnan historia ulottuu 1960-luvulle. Pitkäaikaisten aluerehtoreiden – Ilmari Kallio ja Karina Vattula – aikana toimikuntaa käytettiin alueopiston toiminnoissa usean vuosikymmenen aikana. Aluerehtorit olivat toiminnan keskipisteessä. Vuonna 2013 työväenopiston organisaationmuutos poisti alueopistot ja aluerehtorit. Opistolaisyhdistyksen aluetoiminta on uudessa tilanteessa.  Toimintavastuu on opiskelijoilla – näinhän asian täytyykin olla. Tukeana ovat Opistolaisyhdistyksen hallitus, opiston myönteinen asenne sekä henkilökunta.

Tässä mielenkiintoisessa tilanteessa tuoreille näkemyksille ja voimille on tilausta.

Pohdimme aikuisopiskelun tilaa yleensä ja työväenopistoa erityisesti, osallistumme alueen tilaisuuksiin mm. tarjoilujen järjestämiseen ja avustamme tarvittaessa myös luentojen ja opetuksen järjestelyissä.  Levitämme Oppisviestiä, jäsentiedotteita ja jäsenkortteja.

Yhteystiedot löytyvät täältä

Paikallisia linkkejä:

Oulunkylätalo, Kylänvanhimmantie 25, Oulunkylä
https://palvelukartta.hel.fi/unit/8416

Maunula-talo, Metsäpurontie 4, 00630 Helsinkihttp://maunulatalo.fi/

Oulunkylä
http://www.oulunkyla.info

Maunula
http://maunula.net/

Kustaankartanon palvelukeskus https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/kustaankartano-mpk/ 

Kirjassa monet toimijat kertovat Helsingin suomenkielisen
työväenopiston pohjoisen alueen toiminnasta 1960-luvulta alkaen.
Toimituskunta - aluerehtori emerita Kaarina Vattula,
suunnittelijaopettaja Päivi Hytönen ja opistolaisyhdistyksen
hallituksen jäsen Annikki Piilonen. Ilmestyi vuonna 2015.