Järjestyssäännöt

Työväenopiston järjestyssäännöt

Opistossa opiskelijoilla ja henkilöstöllä on oikeus opiskella ja työskennellä miellyttävässä ja turvallisessa oppimisympäristössä.

Järjestyssäännöt ovat yhteisiä pelisääntöjämme, jotka luovan turvallisen ja viihtyisän ympäristön kaikille. Säännöt koskevat sekä fyysistä että virtuaalista toimintaympäristöä. Järjestyssääntöjä sovelletaan kaikissa opiston järjestämissä tilaisuuksissa.

1. Olemme kaikki yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia.

2. Jokaisella opiskelijalla on samat oikeudet ja velvollisuudet.

3. Omalla käyttäytymisellämme edistämme työrauhaa ja turvallisuutta. Pyrimme avoimeen ilmapiiriin.

4. Opetusta järjestetään oppimista ja opiskelijoita varten.  Ole aktiivinen – osallistu opetukseen! 

5. Pidämme yhdessä huolta opiskelu- ja työympäristöjen siisteydestä ja turvallisuudesta. 

6. Noudatamme sovittua opetusaikataulua ja käytämme tiloja sovitun mukaisesti. Opetustilasta poistutaan opetuksen päätyttyä. 

7. Noudatamme opettajan ja muun henkilökunnan ohjeita opiston tiloissa ja opetustilanteessa.

8. Opetustilanteen taltioimisesta tulee sopia opettajan ja muiden osapuolten kanssa

9. Emme suvaitse häirintää, kiusaamista, väkivaltaa emmekä päihteiden käyttöä opistossa.

10. Häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan opetustiloista. 

11. Häiritsevä opiskelija voidaan tarvittaessa erottaa määräajaksi, enintään työkaudeksi

Iloitsemme oppimisesta yhdessä!