Viestintä

Viestintäryhmän vastuulla on muiden toimijoiden ohella huolehtia yhteydenpidosta jäseniin ja työväenopistoon sekä muihin sidosryhmiin. Viestintäryhmä vastaa myös yhdistyksen tiedotteiden ja Oppisviestilehden julkaisemisesta.

Viestintä tapahtuu opiston toimipaikkojen  ilmoitustauluilla ja yhdistyksen kotisivuilla sekä facebookissa. Toiminnasta tiedotetaan myös erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Oppisviesti-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätkaudella. Lehti on joko sähköisessä tai painetussa muodossa. Painettua lehteä on jaossa kaikissa alueopistoissa niin kauan kuin niitä riittää. Sähköinen lehti löytyy täältä.

Viestinnän kehittämisestä ja lehtityöstä kiinnostuneet opiskelijat ovat tervetulleita. Ota yhteyttä

 

Viestinnästä vastaavat:

Virpi Kallas (sisällön tuottaminen) virpi.kallas@pp.inet.fi

Riitta Huber (opistot, ilmoitustaulut) riitta.i.huber@hotmail.com


Helena Grönlund  (sähköinen viestintä)  hg180142@gmail.com

 

 

PDF- tiedostoja tulostukseen