Viestintä

Yhdistyksen viestintää halutaan kehittää vuorovaikutteiseksi siten että opiskelijoiden ja muiden toimijoiden tarpeet ja toiveet sadaan esille ja keskusteluun.

Toivomme teidän osallistuvan tähän työhön antamalla palautetta, esittämällä toiveita tai vain kertomalla missä olemme onnistuneet ja mihin vielä voisimme panostaa.

Viestintäryhmä vastaa yhteydenpidosta työväenopiston opiskelijoihin ja opettajiin sekä muuhun henkilökuntaan.

Yhteyttä voidaan pitää mm. näiden kotisivujen palauteosiossa tai sähköpostilla.

Olemme myös facebookissa: opistolaisyhdistyshelsinki.

Vastaamme  myös yhdistyksen tiedotteiden ja Oppisviesti-lehden julkaisemisesta.

Hpoidamme viestintää opiston toimipaikkojen  ilmoitustauluilla ja yhdistyksen kotisivuilla sekä facebookissa. Toiminnasta tiedotetaan myös erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Oppisviesti-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätkaudella. Lehti on joko sähköisessä tai painetussa muodossa. Painettua lehteä on jaossa kaikissa alueopistoissa niin kauan kuin niitä riittää. Sähköinen lehti löytyy täältä. Lehti on tulostettavissa (tulostusversio).

Viestinnästä vastaavat:

Virpi Kallas (sisällön tuottaminen) virpi.kallas@pp.inet.fi

Riitta Huber (opistot, ilmoitustaulut) riitta.i.huber@hotmail.com

Helena Grönlund  (sähköinen viestintä)  hg180142@gmail.com

 

 

Viestinnän kehittämisestä ja lehtityöstä kiinnostuneet opiskelijat ovat tervetulleita. Ota yhteyttä

Oppisviesti-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätkaudella. Lehti on joko sähköisessä tai painetussa muodossa. Painettua lehteä on jaossa kaikissa alueopistoissa niin kauan kuin niitä riittää. Sähköinen lehti löytyy täältä. Lehti on tulostettavissa (tulostusversio).