Retkeily

Retkeilytoimikunnan yhteystiedot:

Tuula Halmirinne, puheenjohtaja 

tuula.halmirinne@pp.inet.fipuh. 040-825 6824

Sirkka Koponen, sihteeri ja rahastonhoitaja  

sipsukoponen@hotmail.com  puh. 050-564 9365

Helena Grönlund 

hg180142@gmail.com   puh. 044 -316 0852

Sinikka Ilmaranta  

sinikka.ilmaranta@gmail.com  puh. 050-511 4513

Riitta Saukkonen  riittamsaukkonen@gmail.com

Mervi Bordi  mervibordi@gmail.com