Viestintä

Virpi Kallas (sisällön tuottaminen) virpi.kallas@pp.inet.fi

Helena Grönlund  (sähköinen viestintä)  hg180142@gmail.com