Zachris Castrenin säätiö

Zachris Castrenin säätiö tukee ja edistää kansansivistystyötä jakamalla apurahoja työväenopiston opiskelijoille opiston ulkopuolella tapahtuvia jatko- ja täydennysopintoja varten.

Apurahojen hakuaika on huhtikuu. Hakuohjeet säätiön kotisivuilla. Täällä

Lisätietoa antaa Ritva Nuutinen    

 040 5555 062,  ritva.nuutinen@luukku.com

Zachris Castrénin säätiö on rekisteröity 11.2.2008. Säätiöllä on kuitenkin pitkä perinne. Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen hallinnassa ollut Ensijohtaja Zachris Castrénin rahasto perustettiin vuonna 1939. Silloinen johtaja Castrén antoi nimensä rahastolle ja lahjoitti alkupääoman perusrahastoon.

Apurahan saaneiden kertomuksia löytyy täältä.