Zachris Castre´nin säätiö

Zachris Castrenin säätiö tukee ja edistää kansansivistystyötä jakamalla apurahoja työväenopiston opiskelijoille opiston ulkopuolella tapahtuvia jatko- ja täydennysopintoja varten.

Zachris Castrénin säätiö on rekisteröity 11.2.2008. Säätiöllä on kuitenkin pitkä perinne. Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen hallinnassa ollut Ensijohtaja Zachris Castrénin rahasto perustettiin vuonna 1939. Silloinen johtaja Castrén antoi suostumuksensa rahaston nimelle ja lahjoitti myös itse tietyn summan perusrahastoon.

Apurahan saannin edellytyksenä on yhtäjaksoinen ainakin kahden vuoden opiskelu Helsingin työväenopistossa välittömästi ennen apurahan myöntämistä. Perustellun hakemuksen mukaan apurahaa voidaan myöntää myös esiintyville ryhmille sekä tutkimusapurahoja. Apurahat myönnetään saman vuoden aikana tapahtuvaan opiskeluun.

Apurahaa ei myönnetä ammattiin liittyvään koulutukseen tai mikäli edellisen apurahan saannista on kulunut alle kolme vuotta.

Apurahojen hakuaika on huhtikuussa. Hakulomakkeita ja -ohjeita saa työväenopiston toimistoista sekä alla olevasta linkistä. Hakemukseen tulee liittää opintotodistus ja kurssin kuvaus. Tarkemmat ohjeet hakemuslomakkeessa. Huom! Hakija voi jättää vain yhden hakemuksen. Hakuaika on vuosittain huhtikuu.

Anomuslomakkeita ja hakuohjeita on saatavilla opistojen toimistoissa, opiston kotisivuilla ja täältä.

Täytä ja tulosta Zachris Castrenin säätiön apurahahakemus allekirjoitusta varten. Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen Zachris Castrenin säätiö, PL 5300, 00099 Helsingin kaupunki (ei sähköpostihakemuksia).

Kaikille hakijoille vastataan kesäkuun puoliväliin mennessä.