Hiljainen valo -näyttely

VALON HILJAINEN SOINTI JA KAUNIS MONIÄÄNISYYS


Näyttelyn saatesanat

Taide on kaikissa muodoissaan voimakas, säväyttävä, haastava ja rohkea toiminnan muoto. Maalaukset, piirustukset, elokuvat, kirjat ja tarinat sekä näytelmät siivittävät meitä lukijoina, katsojina sekä kokijoina kohtia mahdollisuuksien maailmaa, jossa oma ainutlaatuisuutemme nousee tekijöistä tärkeimmäksi.

Tämä taiteellinen rikkaus on toiminut Hiljainen valo –näyttelyn kannattelevana voimana. Näyttelyn teokset ovat poimintoja vuonna 2018 Zachris Castrenin säätiön apurahan saaneiden tuotannoista. Näyttelykokonaisuuttaa hallitsee valon hiljaisen soinnin ohessa kaunis moniäänisyys, joka syntyy erilaisten teosten ja tekijöiden kohtaamisesta.   

Näyttely on rakennettu yhdessä taitelijoiden kanssa ja heidän aktiivisuutensa on ollut keskeisessä roolissa kokonaisuuden luomisessa, jäsentämisessä ja toteuttamisessa. Kiitos tästä upeasta näyttelystä kuuluukin näyttelyyn osallistuneille, joiden taiteellinen työpanos toimii näyttelyn kantavana voimana.

Suurkiitos näyttelyn toteutumisesta ja järjestämisestä kuuluu myös Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistys Ry:lle ja Zachris Castrenin säätiölle. Castren Säätiö tukee ja edistää kansansivistystyötä jakamalla apurahoja työväenopiston opiskelijoille opiston ulkopuolella tapahtuvia jatko- ja täydennysopintoja varten. Opistolaisyhdistyksen tarkoituksena on puolestaan kehittää yhteistyötä Helsingin Työväenopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä, ylläpitää ja edistää kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä kannustaa ja tukea opiskelua työväenopistossa sekä edistää aikuisopiskelua. Näiden molempien tahojen aktiivisella tuolle on ollut tärkeä rooli näyttelyn käytännön järjestelyissä ja rakentamisessa.

Tämä näyttely on syntynyt yksilöiden rohkeudesta ja tahdosta luoda sekä tehdä näkyväksi sitä mikä pakenee niin helposti sanoja; hiljaista kauneutta, joka soi valossa ja väreissä.

Helsingin työväenopiston puolesta toivotan kaikki näyttelyvieraat tervetulleiksi.

Hyvää, valon ja kauneuden täyteistä näyttelykokemusta.

28.2.2019 Helsingissä

Ville Pellikka

Tiimivastaava, Kuvataide

Helsingin työväenopisto

Kuvat näyttelyn avajaisista