Viljelyohjeet ja määräykset

Uutelan  palstaviljelyn kootut ohjeet

Viljelysopimus ja palstamaksu
Vastaanottaessaan  palstan uusi  palstanviljelijä  sitoutuu noudattamaan hänelle luovutettuja sääntöjä ja ohjeita. Viljelysopimus hyväksytään ja allekirjoitetaan. Palstojen vuokra-aika on yksi (1) vuosi, joka jatkuu vuosittain,  mikäli palstamaksu on maksettu ja noudatettu palstaviljelyä koskevia säännöksiä ja ohjeita.  Aiemmin palstan saaneilla on oikeus jatkaa viljelyä.

Palstamaksu tulee suorittaa viimeistään kunakin vuotena annettuun määräaikaan  mennessä palstatoimikunnan tilille. 


Palstan käyttö, hoito ja kasvit
Viljelijä sitoutuu hoitamaan vuokraamaansa viljelypalstaansa mahdollisimman tunnollisesti. Syksyisen ja keväisen maanmuokkauksen jälkeen viljely on aloitettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Viljelijät, joilla on monivuotisia perennoja ja muita vastaavan kaltaisia kasveja, jotka eivät välttämättä edellytä jokavuotisia maanmuokkaustoimenpiteitä, tulee sitä vastoin huolehtia seuraavista toimista kuten: palstalla oleva ruoho ja villiintynyt kasvusto perataan ja tarvittaessa niitetään  tai leikataan  säännöllisin  väliajoin.  Monivuotiset kasvit on istutettava ainakin  80 sentin etäisyydelle etäälle ojista.


Palstalla ei saa kasvattaa suuria puita. Marjapensaat ja pensasmaiset hedelmäpuut yms. tulee pitää enintään 150 cm:n korkuisina. Leikkaamisesta on apua myös äkämäpunkin torjunnassa mustaherukkapensaissa. Äkämäpunkit on myös hyvä kerätä pois heti keväällä ennen niiden avautumista huhtikuussa. Kasvit on sijoitettava palstalle niin, ettei niiden kasvu ei haittaa naapuripalstoja.


 Palstaviljelyohjeet -video

Kastelu
Vesiletkulla kastelu on kielletty.  Letkulla voi täyttää oman vesitynnyrin. 
Älä jätä vesihanaa auki, kun lopetat kastelun!  Kun luonnonvesi loppuu, joudumme maksamaan siitä.
Palstasta luopuminen
Palstasta luopumisesta on ilmoitettava viipymättä palstarekisterin pitäjälle. Viljelykauden ulkopuolella palstasta luopuneella  on oikeus siirtää pois kasvattamansa monivuotiset kasvit huhtikuun loppuun mennessä ja viljelykauden aikana kahden viikon kuluessa luopumisilmoituksesta.


Työkalut
Palauta käyttämäsi toimikunnan työvälineet  niille varattuihin yleisiin laatikoihin ja kottikärryt grillikatokselle puhdistettuina. 

Palstatoimikunta korostaa myös, että kaikkinainen häirintä ja kiusanteko naapuri – tai muiden viljelijöiden taholta ei kuulu palstaviljelijöiden oikeuksiin. Palstatoimikunta käsittelee kyseiset asiat  tapauskohtaisesti.
Jos syynä ratkaiseviin laiminlyönteihin on tilapäiset vaikeudet, ota aina  ajoissa yhteyttä palstarekisterin pitäjään tai palstatoimikunnan puheenjohtajaan asian selvittämiseksi.
Yhteystiedot tästä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Palstojen ympärillä olevat yleiset kulkuväylät, sekä kapeammat että leveämmät polut, tulee pitää kulkukelpoisina. Pääkulkuväylien tulee olla leveydeltään  80 cm, eikä niille saa kasata liikkumista haittaavia esteitä. Yhteisiä alueita hoidamme talkoilla. Ojia ei saa käyttää roskien ja tavaroiden säilytyspaikkoina. Palstat tarkistetaan kasvukaudella useita kertoja ja hoitamattomista palstoista lähetetään kaksi huomautuskirjettä. Mikäli asiaa ei ole korjattu  kehoituksista huolimatta otetaan palsta pois. 

Torjunta-aineiden, kuten rikkakasvimyrkkyjen yms.  käyttö on ehdottomasti kielletty!
Jätehuolto
Sekajätteet on poistettava alueelta niille varattuihin YTV:n  keräysastioihin eteläpäässä parkkipaikan reunalla tai viedä omatoimisesti pois.  Vie pois mennessäsi poistamasi palsta- kalusteet. Kasvijäte on vietävä pois tai  kompostoitava omalla palstalla kompostilaatikkoon – tai kehikkoon. 
Älä tunge YTV:n sekajätteisiin eloperäistä jätettä!
Alueella ei saa polttaa roskia, risuja tai lautoja (kaupungin ohjeistus). Kerää leikkaamasi oksat, kaivamasi juurakot ja kasvit yms. palsta-alueellesi ja vie ne sitten kevään talkoopäivinä sekajätteelle varattuun lavaan. 
Jätteiden kuljettaminen ympäröivään luontoon on ehdottomasti kielletty.